Oceny Energex

Przygotuj się do procesu rekrutacji Energex z materiałami do praktyki dostosowanymi do Twoich potrzeb.

Zdobywanie pracy w Energex

Energex to australijska firma energetyczna. Jako spółka zależna od Energy Queensland Limited, jest własnością rządu Queensland. Dostarcza energię na terenie południowo-wschodniego Queensland, który obejmuje obszary miejskie takie jak Brisbane (gdzie znajduje się siedziba główna Energex), Gold Coast, Sunshine Coast, Logan, Ipswich, Redlands i Moreton Bay.

Energex obsługuje ponad 1,5 miliona domów i firm oraz populację 3,5 miliona osób, dostarczając im energię elektryczną. Firma posiada rozległą sieć nieruchomości, roślin i sprzętu o wartości 12 miliardów dolarów.

Energex oferuje możliwości dla studentów, absolwentów, praktykantów, osób na początku kariery zawodowej i doświadczonych profesjonalistów.

Proces rekrutacji jest konkurencyjny, ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, masz szansę na sukces.

Podstawowe wartości Energex

Energex zobowiązał się do dostarczania bezpiecznej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii elektrycznej do domów i firm na południowo-wschodnim Queensland. Aby dostarczyć to w sposób zrównoważony, proaktywny i innowacyjny, firma zobowiązała się w trzech obszarach:

 • Jego klienci – Zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, dostarczać usługi wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się rynku energii.
 • Społeczność – Energex wspiera społeczność południowo-wschodniego Queensland poprzez fundusz społecznościowy, partnerstwa społecznościowe i wolontariat pracowników.
 • Środowisko – Energex dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko i poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez swoją Politykę Środowiskową. Działa na rzecz zapobiegania szkodzeniu dzikiej przyrodzie, zarządzania roślinnością, ochrony dziedzictwa kulturowego, równoważenia wpływów i pomaga klientom zmniejszyć ich własne ślady środowiskowe.

Jako sygnatariusz Energy Charter, Energex dąży do ciągłego poprawiania wyników dla klientów – pod względem przystępności cen, doświadczenia, niezawodności usług i wsparcia - i tworzenia kultury zorientowanej na klienta.

Rodzaje ról w Energex

Energex oferuje kariery w sześciu głównych obszarach. Aby pomóc w utrzymaniu swojej sieci, zatrudnia elektryków, liniowców, łączników kabli podziemnych i mechaników elektryków.

Są możliwości dla inżynierów z doświadczeniem w planowaniu sieci dystrybucyjnej, planowaniu sieci przesyłowej, konserwacji dystrybucji, projektowaniu stacji, projektowaniu ochrony, standardach technicznych, zarządzaniu projektami i szacunkach.

Energex zatrudnia również techników i projektantów, w tym techników stacji, SCADA i liczników, projektantów obwodów i układów stacji oraz planistów i projektantów dystrybucji. Kluczową rolą w Energex jest Doradca ds. Projektowania Systemu Elektrycznego.

Proces aplikacji Energex

Nie ważne czy ubiegasz się o pracę wakacyjną, praktyki, program dla absolwentów, czy pełnoetatową pozycję w Energex, musisz przejść przez proces rekrutacji. Będzie to obejmować składanie aplikacji online, udział w wywiadzie wideo, wypełnianie oceny online i przeprowadzanie końcowego wywiadu panelowego.

Aplikacja online Energex

Pierwszym etapem w procesie zatrudnienia jest złożenie online aplikacji na wybraną okazję. Musisz wypełnić swoje dane osobowe i uzupełnić specyfikację osoby, opisując swoje kwalifikacje edukacyjne, doświadczenie zawodowe i kluczowe kompetencje.

Aby można było ocenić Twoją przydatność, zostaniesz poproszony o wskazanie, jak spełniasz wymagania dla wybranej roli w tych trzech obszarach. Przed wypełnieniem formularza warto przejrzeć kryteria wymienione w specyfikacji stanowiska.

List motywacyjny Energex

Aplikacja online wymaga również przesłania listu motywacyjnego. Twój list motywacyjny powinien wyrażać Twoją motywację do aplikowania i podkreślać umiejętności, które czynią Cię odpowiednim i silnym wyborem. Pamiętaj, aby na górze umieścić nazwę stanowiska i numer pozycji.

Do niektórych ról możesz być również poproszony o przesłanie swojego CV, aby dostarczyć dodatkowe szczegóły.

Wywiad wideo Energex

Jeśli Twoja aplikacja przejdzie przez początkowy etap przesiewu, zostaniesz zaproszony na wywiad wideo. Wywiad ten będzie dotyczył Twojej motywacji do ubiegania się o daną rolę i pracy dla Energex. Zostaniesz również poproszony o rozszerzenie swojej wiedzy i doświadczenia, aby zilustrować swoje umiejętności i potencjał do doskonalenia się w roli.

Przed wywiadem upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne i że masz ciche środowisko, wolne od rozproszeń, w którym możesz przeprowadzić wywiad.

Przekazanie swojego profesjonalizmu jest ważne, więc ubierz się elegancko, utrzymuj kontakt wzrokowy i zwracaj uwagę na swoją mowę ciała. Upewnij się również, że masz neutralne tło.

Online ocena behawioralna Energex

Kandydaci muszą przystąpić do online testu psychometrycznego, aby ocenić ich przydatność i dopasowanie do kultury w Energex. Ten test sytuacyjny przedstawi serię hipotetycznych scenariuszy pracy.

Zostaniesz poproszony o rozważenie sytuacji i wybranie odpowiedzi, która najbardziej przypomina działanie, które byś podjął. Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru. Test będzie na czas, więc musisz pracować w stałym tempie.

Test będzie dostosowany do kultury i wartości Energex, więc pamiętaj o nich, odpowiadając na pytania.

W zależności od roli, o którą się ubiegasz, niektórzy kandydaci mogą być również poproszeni o przeprowadzenie testów symulacji pracy.

Wywiad panelowy Energex

Ostatnim etapem w procesie rekrutacji jest wywiad panelowy, który daje wielu osobom przeprowadzającym wywiad szansę na ocenę Twojej przydatności do roli. Wywiad będzie dotyczył Twoich kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności, kompetencji i cech osobistych.

Upewnij się, że odpowiadając na każde pytanie, masz na uwadze istotne (i pożądane) kryteria oraz kluczowe kompetencje dla roli. Musisz udowodnić je, podając silne przykłady, które odzwierciedlają Twoje umiejętności i zdolności.

Metoda STAR (sytuacja, zadanie, działanie, wynik) jest użytecznym sposobem na zapewnienie, że Twoje odpowiedzi są dobrze zorganizowane i oparte na dowodach.

Jak to jest pracować w Energex?

Energex priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, rozwój zawodowy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, i jest zobowiązany do tworzenia pozytywnego i wspierającego środowiska pracy.

Firma uznaje jak bezcenna jest różnorodność i dąży do bycia pracodawcą inkluzywnym (patrz strona internetowa Energy Queensland Diversity And Inclusion).

Korzyści obejmują elastyczne warunki pracy, płatny urlop rodzinny, płatny urlop macierzyński, Program Pomocy Pracownikom (oferujący usługi doradcze), szkolenia w miejscu pracy, możliwości delegowania, pomoc w nauce oraz możliwości szkolenia i rozwoju.

Firma posiada również klub społeczny, który organizuje regularne wydarzenia.

Najlepsze wskazówki do zatrudnienia w Energex

Weź udział w targach pracy

Energex często jest obecny na kampusach uniwersyteckich, szukając talentów. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do programu dla absolwentów Energex, szukaj stoiska Energex na targach pracy. Te wydarzenia to okazja do spotkania z przedstawicielami zespołu rekrutacyjnego, a może nawet z obecnym pracownikiem programu dla absolwentów lub dwoma. Są to dobre okazje do dowiedzenia się więcej o oferowanych rolach i na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na rekruterach.

Praktyka dla testu oceny online

Aby zdobyć rolę w Energex, ważne jest, aby przekazać, że doskonale pasujesz do kultury organizacyjnej. Online ocena behawioralna jest kluczowym krokiem w procesie zatrudnienia, dlatego ćwicz testy sytuacyjne, aby przygotować się do oficjalnej oceny. Praktyka pomoże Ci upewnić się, że wybierasz opcje, które są najbardziej zgodne z wartościami i preferencjami behawioralnymi Energex.

Przygotuj się na wywiad

Ważne jest, aby zrobić dobre wrażenie na wywiadzie, skutecznie przekazując swoje umiejętności i potencjał dla wybranej roli. Przed wywiadem przejrzyj kryteria pracy i ustal silne przykłady, aby udowodnić swoje umiejętności w każdym obszarze. Przejrzyj odpowiedzi, które podałeś w formularzu aplikacyjnym, ponieważ osoby przeprowadzające wywiad często proszą kandydatów o rozszerzenie tych tematów. Pamiętaj, że wywiad to rozmowa dwustronna, więc przygotuj kilka pytań, które chcesz zadać swojemu rozmówcy. Wnikliwe pytania pokazują entuzjazm, ciekawość i dobrą znajomość sektora.

Buduj swoją pewność siebie dzisiaj

Wypróbuj jedno z naszych testów Energex za DARMO.

Testy psychometryczne były nieocenionym źródłem w przygotowaniu do wielu różnych testów przesiewowych przed rozmową kwalifikacyjną.

Natasha użyła testów psychometrycznych w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych w Think Ahead

testimonial

Awansuj na wyższy poziom

Wybierz pakiet, który działa dla Ciebie.

Pro

Zapłać rocznie
Zapłać miesięcznie
 • 8 Aptitude packages
 • 20 Admissions packages
 • 74 Employer packages
 • 22 Publisher packages
 • Śledzenie wydajności pulpitu nawigacyjnego
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Porady, sztuczki, przewodniki i zasoby

 • Dostęp do darmowych testów
 • Podstawowe śledzenie wydajności
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Wskazówki i zasoby

Oceny Energex FAQs

Czy trudno jest zostać zatrudnionym w Energex?

Energex to szanowana firma państwowa, która oferuje solidny pakiet świadczeń, dlatego jest konkurencja o zdobycie miejsc w programie dla praktykantów i absolwentów, a także o role zawodowe. Zrozumienie procesu rekrutacji Energex – i tego, co jest wymagane na każdym etapie – pomoże Ci się kompleksowo przygotować i zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Jak mogę przygotować się do wywiadu w Energex?

Aby przygotować się do wywiadu(-ów), przejrzyj kryteria pracy i dopasuj je do swojego doświadczenia, aby stworzyć silne przykłady, które można użyć jako dowód na Twoje zdolności. Przygotuj odpowiedzi na kluczowe pytania, które prawdopodobnie zostaną Ci zadane – na temat Twojej motywacji, słabości, zdolności do pokonywania wyzwań i celów zawodowych, na przykład.

Czy Energex to dobra firma do pracy?

Tak, Energex stara się utrzymać pozytywne środowisko pracy, z otwartą i szczerym komunikacją, wysokim poziomem profesjonalizmu i różnorodnymi punktami widzenia. Oferuje możliwości rozwoju zawodowego i szkolenia, które pomogą Ci rozwijać swoją karierę. Zapewnia również elastyczne warunki pracy i praktyki, które wspierają zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.