Vilkår og betingelser

Vilkår for brug af hjemmesiden

Introduktion

Disse vilkår for brug forklarer, hvordan du må bruge denne hjemmeside (‘Sitet’). Henvisninger i disse vilkår til Sitet inkluderer følgende hjemmesider:

https://www.psychometrictests.org og alle tilknyttede websider.

Du bør læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Sitet. Ved at få adgang til eller bruge dette Site accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og alle dokumenter, der henvises til i dem. Hvis du ikke er enig i eller accepterer nogen af disse vilkår og betingelser, bør du straks stoppe med at bruge Sitet. Hvis du har spørgsmål om Sitet, bedes du kontakte os.

Definitioner og fortolkning

Evnetest

Betyder enhver numerisk ræsonnement, verbal ræsonnement, diagrammisk ræsonnement, situationsbedømmelse eller enhver anden evnetest eller produkt, der er tilgængelig på Sitet fra tid til anden;

Indhold

Betyder enhver tekst, billeder, video, lyd eller andet multimedieindhold, software eller anden information eller materiale, der indsendes til, eksisterer på eller er tilgængeligt fra Sitet;

Vi, os eller vores

Betyder Psychometric Tests Limited, et selskab registreret i England og Wales under selskabsregistreringsnummer 07878987, hvis registrerede kontor er beliggende på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller din:

Betyder personen, der får adgang til eller bruger Sitet, dets Indhold eller enhver Evnetest; og

Virus:

Betyder uden begrænsning enhver ondsindet kode, trojanske heste, orme og vira, lås, godkendelsesnøgle eller lignende enhed, der forringer eller kunne forringe driften af Sitet.

Fortolkning:

Medmindre sammenhængen ellers kræver, skal ord i ental inkludere flertal og dem i flertal skal inkludere ental; og

Enhver sætning indledt med ordene inklusive, omfatter, især eller for eksempel eller enhver lignende sætning skal fortolkes som illustrativ og skal ikke begrænse den almene karakter af de relaterede generelle ord.

Begrænsninger for brug

Sitet er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Som en betingelse for din brug af Sitet accepterer du:

 • ikke at bruge Sitet til noget formål, der er ulovligt i henhold til gældende lov eller forbudt i henhold til disse vilkår.
 • ikke at bagtale eller nedgøre nogen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedvurderende eller fornærmende måde eller på anden måde bruge Sitet eller dets

Indhold på en måde, der bringer os eller tredjepart i miskredit eller medfører, at vi bliver ansvarlige over for tredjepart;

 • ikke at reverse-engineere, dekompilere, kopiere, ændre, distribuere, transmittere, licensere, sublicensere, vise, revidere, udføre, overføre, sælge eller på anden måde stille til rådighed for tredjepart eller på anden måde offentliggøre, linke dybt, skabe afledte værker fra eller udnytte på nogen måde Sitet eller dets Indhold undtagen som tilladt af os i henhold til disse vilkår eller som udtrykkeligt er fastsat i gældende lov;
 • ikke at bruge Sitet til distribution af vira;
 • ikke at repræsentere eller antyde, at vi støtter nogen anden virksomhed, produkt eller service, medmindre vi separat har aftalt dette skriftligt; og
 • at du alene er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, som du måtte pådrage dig i forbindelse med din brug af Sitet, og du er alene ansvarlig for at holde dit password og andre kontodetaljer fortrolige.

Vi forbeholder os ret til at forhindre eller suspendere din adgang til Sitet, hvis du ikke overholder nogen del af disse vilkår eller gældende lov.

Ejendomsret, brug og immaterielle rettigheder

Dette Site og alle immaterielle rettigheder i Site (herunder uden begrænsning alt Indhold) ejes af os. Vi forbeholder os alle vores immaterielle rettigheder (som omfatter uden begrænsning alle ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne, designrettigheder, database-rettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder af enhver art), uanset om de er registreret eller ikke registreret hvor som helst i verden.

Intet i disse vilkår giver dig nogen rettigheder i Sitet ud over hvad der er nødvendigt for at give dig adgang til Sitet. Du accepterer ikke at forsøge at omgå eller slette nogen immaterielle rettighedsmeddelelser, der er indeholdt på Sitet og især i enhver digital rettighedsbeskyttelse eller anden sikkerhedsteknologi, der er indlejret eller indeholdt i noget Site Indhold.

Nøjagtighed af information og tilgængelighed af Sitet

Selvom vi gør rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtig og opdateret information på Sitet, repræsenterer, garanterer eller lover vi ikke (hverken udtrykkeligt eller ved antydning) at noget Indhold er eller forbliver tilgængeligt, nøjagtigt, fuldstændigt og opdateret, fri for fejl, fejl eller udeladelser eller egnet til noget formål. Enhver afhængighed, du måtte lægge på informationen på dette Site, er på egen risiko, og vi kan suspendere eller afbryde driften af Sitet når som helst efter vores eget skøn. Intet i disse vilkår skal forhindre nogen obligatorisk lovmæssig krav eller dine lovmæssige rettigheder. Indhold på Sitet er kun til generel information og for at informere dig om os og vores produkter og nyheder, funktioner, tjenester og andre hjemmesider, der kan være af interesse. Det udgør ikke teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning eller nogen anden type rådgivning, og det bør ikke lægges til grund for noget formål.

Selvom vi gør kommercielt rimelige anstrengelser for at sikre, at Sitet er tilgængeligt, repræsenterer, garanterer eller garanterer vi på nogen måde Sitets fortsatte tilgængelighed til enhver tid eller uafbrudt brug af Sitet fra din side.

Sitet kan indeholde hyperlinks eller henvisninger til tredjepartswebsites udover Sitet. Enhver sådan hyperlink eller henvisning gives kun til din bekvemmelighed. Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsites og påtager os intet ansvar for indhold, materiale eller information, der er indeholdt i dem. Visningen af ​​enhver hyperlink og henvisning til enhver tredjepartswebsite udgør ikke en godkendelse af sådan tredjepartswebsite, produkter eller tjenester. Din brug af en tredjepartswebsite kan være underlagt vilkårene og betingelserne for den tredjepartswebsite.

Garantier og ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at din brug af Sitet sker på en 'som den er'-basis. Som tidligere nævnt, medmindre andet udtrykkeligt kræves i henhold til gældende lov, giver vi ingen repræsentationer, garantier, betingelser eller andre vilkår (hverken udtrykkeligt eller ved antydning) i forbindelse med leveringen af ​​Sitet, herunder uden begrænsning med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed og aktualitet eller noget Indhold på Sitet, eller med hensyn til tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alt ansvar (uanset om det opstår i kontrakt, erstatningsret, overtrædelse af lovbestemt pligt eller på anden måde), som vi ellers kan have over for dig som følge af fejl eller unøjagtigheder i noget Indhold, Sitets utilgængelighed af hvilken som helst årsag, og enhver repræsentation eller erklæring, der er fremsat på Sitet.

Vi vil ikke være ansvarlige for noget tab eller skade, vi forårsager, som vi ikke rimeligt kunne forudse, da du begyndte at bruge Sitet, for eksempel hvis du mister indtægt, løn, fortjeneste eller omdømme som følge af din brug af Sitet og/eller handlingerne eller forsømmelserne fra enhver tredjepart, såsom andre brugere af Sitet eller ethvert andet indirekte eller følgeskade eller tab, du måtte lide i forbindelse med Sitet og dets Indhold.

Under ingen omstændigheder vil vores samlede ansvar over for dig for alle krav, der opstår i forbindelse med din brug af Sitet (herunder download eller brug af noget Indhold), overstige de beløb, du har betalt til os i forbindelse med din brug af Sitet eller dets Indhold

Uanset anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser, udelukker eller begrænser vi ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, for svig eller enhver anden lovmæssig rettighed, der ikke kan udelukkes.

Generelt

Disse vilkår er dateret 10. september 2013. Ændringer i disse vilkår er kun gyldige eller har nogen virkning, hvis de er aftalt skriftligt af os. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Sitet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Sitet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af enhver ændring, vi foretager. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at verificere sådanne ændringer.

Medmindre andet udtrykkeligt erklæret i disse vilkår, skal alle meddelelser fra dig til os sendes pr. e-mail til vores kontaktoplysninger i klausul 1.1, og alle meddelelser fra os til dig vil blive vist på vores hjemmeside fra tid til anden.

Vi har intet ansvar over for dig for nogen overtrædelse af disse vilkår som følge af enhver begivenhed eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts og andre arbejdskonflikter, sammenbrud af systemer eller netværksadgang, oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

Hvis en del af disse vilkår eller bliver ugyldig (herunder enhver bestemmelse, hvor vi udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig), vil gyldigheden af ​​enhver anden del af disse vilkår ikke blive påvirket. Hvis vi vælger ikke at håndhæve nogen rettighed, vi har over for dig på et hvilket som helst tidspunkt, betyder det ikke, at vi senere ikke kan beslutte at udøve eller håndhæve denne rettighed.

Bortset fra vores associerede selskaber, direktører, medarbejdere eller repræsentanter har en person, der ikke er part i denne aftale, ingen rettigheder i henhold til den britiske kontraktlov (rettigheder for tredjeparter) fra 1999 til at håndhæve nogen bestemmelse i denne aftale.

Disse vilkår indeholder den fulde forståelse og aftale mellem os og dig i forbindelse med din brug af Sitet og erstatter enhver repræsentation, erklæring eller anden kommunikation (skriftlig eller på anden måde), der er foretaget af dig eller os, og som ikke er indeholdt heri. Undtagen for svig eller bedragerisk fremstilling skal vi ikke have noget ansvar for, at en sådan repræsentation er usand eller vildledende.

Du må ikke overføre, underlicensere eller på anden måde overføre nogen af ​​dine rettigheder og forpligtelser i disse vilkår til nogen anden person.

Disse vilkår og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med dem eller deres genstand, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.

Vores vilkår og betingelser for e-handel

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt og sørg for, at du forstår dem, før du ansøger om en konto eller et abonnement på nogen af vores produkter. Bemærk, at ved at ansøge om en konto eller senere om et abonnement accepterer du at være bundet af vilkårene.

Du bør udskrive en kopi af vilkårene eller gemme dem på din computer til fremtidig reference. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Sitet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Sitet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af enhver ændring, vi foretager. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at verificere sådanne ændringer.

Når du køber tjenester fra os i henhold til disse vilkår, har du visse lovmæssige rettigheder, herunder at tjenesterne udføres med den fornødne omhu og omsorg. Intet i disse vilkår påvirker dine lovmæssige rettigheder. Yderligere oplysninger om dine lovbestemte rettigheder kan fås hos din lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Introduktion

Disse e-handelsvilkår forklarer, hvordan du kan registrere dig til en konto og købe et abonnement. Ved at købe et abonnement giver vi dig adgang til abonnementsområdet og det relevante produkt på Sitet. Før din konto aktiveres, vil du blive bedt om at acceptere disse vilkår. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Hvis du har spørgsmål til nogen af vores vilkår, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne i klausul 2.2 nedenfor.

Vores vilkår er kun tilgængelige på engelsk. Ingen andre sprog vil gælde for dem.

Definitioner

I disse e-handelsvilkår har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brugerkontoen, der kan tilgås via loginportalen til kontoen, der giver dig adgang til gratis prøver og demonstrationer af produktet og til abonnementskøbsportalen på Sitet;

Konto-login

Betyder de loginoplysninger, der er personlige for dig og påkrævet for at få adgang til kontoen som angivet i klausul 6.1(a);

Yderligere vilkår

Har den betydning, der er angivet i klausul 6.2;

Bekræftelses-e-mail

Har den betydning, der er angivet i klausul 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydning, der er angivet i klausul 6.1(B)(ii);

Begivenhed uden for vores kontrol

Betyder enhver handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts eller anden arbejdsnedlæggelse fra tredjeparter, borgerlige uroligheder, oprør, indtrængen, terrortrussel eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sænkning, epidemi eller anden naturkatastrofe eller svigt i offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

Abonnementsområde

Betyder det begrænsede område af Sitet, der kan tilgås via kontoen efter køb af et abonnement, hvor du kan få adgang til produktet i abonnementsperioden;

Produkt

Betyder enten (i) den fulde pakke, (ii) den numeriske ræsonnementspakke, (iii) den verbale ræsonnementspakke, (iv) den diagrammatiske ræsonnementspakke, (v) den situationsbedømmelsespakke eller (vi) enhver anden tilgængelig pakke som beskrevet på Sitet fra tid til anden, herunder enhver demonstrations- eller eksempeltest;

Tjenester

Betyder vores tjenester, der giver og faciliterer din adgang til abonnementsområdet og til produktet;

Abonnement

Betyder vores tjenester, der giver dig adgang til produktet i abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsgebyrer

Betyder vores gebyrer for et abonnement på et produkt, som angivet på Sitet og kan ændres når som helst inden modtagelse af vores bekræftelses-e-mail;

Abonnementsperiode

Betyder abonnementsperioden, der begynder på datoen for modtagelse af vores bekræftelses-e-mail og automatisk udløber senere, hvor du har tilladelse til at få adgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyder e-handelsvilkårene, der er angivet i dette dokument sammen med vores vilkår for brug af hjemmesiden, privatlivs- og cookiepolitikker;

Du eller din

Betyder personen, der registrerer sig hos os for en konto. Medmindre sammenhængen ellers kræver, skal ord i ental inkludere flertal og dem i flertal skal inkludere ental. En henvisning til et selskab skal omfatte ethvert selskab, virksomhed eller andet juridisk organ, hvor som helst og på enhver måde, der er indarbejdet eller etableret. En henvisning til skriftligt eller skriftligt omfatter e-mail. Enhver sætning indledt med ordene inklusive, omfatter, især eller for eksempel eller enhver lignende sætning skal fortolkes som illustrativ og skal ikke begrænse den almene karakter af de relaterede generelle ord.

Brug af vores Site

Din brug af vores Site er reguleret af vores vilkår for brug af hjemmesiden, privatlivspolitik og cookiepolitik. Tag venligst dig tid til at læse disse, da de indeholder vigtige betingelser, der gælder for dig.

Hvor ethvert produkt er tilgængeligt til adgang eller download fra Sitet, er dette vores ophavsretligt beskyttede værk. Du må kun bruge sådanne produkter i overensstemmelse med disse vilkår. Alle sådanne produkter er tilgængelige for adgang eller download udelukkende til din personlige brug på en ikke-kommerciel måde, medmindre andet er aftalt skriftligt af os. Enhver reproduktion eller distribution af noget produkt, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, er udtrykkeligt forbudt og kan medføre alvorlige civile og strafferetlige sanktioner.

Hvordan vi bruger dine personlige data

De trin, der kræves for at oprette kontrakten mellem dig og os, er som følger: Oprettelse af din konto: Du udfylder 'tilmeldingsformularen' på Sitet og registrerer dine personlige data hos os ved at indtaste dem i e-formularen. Før din konto aktiveres, vil du blive bedt om at acceptere vilkårene. Når du har accepteret vilkårene ved at klikke i afkrydsningsfeltet, kan du aktivere din konto. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Formålet med kontoen er at give dig mulighed for at træffe en informeret beslutning om køb af et produkt.

Køb af et abonnement: Du logger ind på din konto ved hjælp af din konto-login, vælger dit ønskede produkt(er) via abonnementskøbsportalen og registrerer dine personlige betalingsoplysninger hos PayPal (‘Betalingsprocessen’). Ved afslutningen af ​​Betalingsprocessen bekræfter vi, at din konto vil blive eller er blevet givet adgang til abonnementsområdet ved at sende dig en bekræftelse af betaling pr. e-mail i overensstemmelse med klausul 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle køb af produkter foretages under vores vilkår.

 • Vi kan sende dig en e-mail for at informere dig om, at vi ikke accepterer din ordre på et abonnement. Dette skyldes normalt følgende årsager:
 • Produkterne er ikke tilgængelige;
 • Vi kan ikke få autorisation af din betaling;
 • Du har ikke tilladelse til at købe produktet; eller
 • Der har været en fejl fra vores side med hensyn til prisen eller beskrivelsen af produktet.
 • Vi accepterer kun din ordre på et abonnement, når du har klikket i afkrydsningsfeltet ved siden af ​​vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunkt opdateres din konto og gives adgang til abonnementsområdet inden for 48 timer og i abonnementsperioden, og der indgås en bindende kontrakt mellem dig og os (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsgebyrerne

 • Produktet kan købes ved abonnement, hvilket aktiverer din konto med adgang til abonnementsområdet, hvor produktet kan fås adgang til i abonnementsperioden.

Abonnementsgebyrerne betales forud og kan ikke annulleres eller refunderes efter påbegyndelse af tjenesterne i henhold til klausul 6.1(b)(iii). Når kontrakten er indgået, forbliver abonnementsgebyrerne forfaldne og betalbare, uanset i hvilket omfang du gør brug af tjenesterne.

Slutningen på kontrakten

Hvis kontrakten ophører, påvirker det ikke vores ret til at modtage nogen penge, som du skylder os i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrænsning af vores ansvar:

Hvis du er en virksomhed, leverer vi kun tjenesterne til intern brug i din virksomhed, og du accepterer ikke at bruge noget produkt til videresalg eller andre kommercielle formål (herunder intern brug i virksomheden uden forudgående skriftlig godkendelse fra os).

Intet i disse vilkår begrænser eller udelukker vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • svig eller bedragerisk fremstilling; eller
 • noget andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig i kontrakt, erstatningsret (herunder for uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemt pligt), misrepræsentation (uanset om den er uskyldig eller uagtsom), restitution eller på anden måde for nogen form for tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af goodwill eller lignende tab eller ren økonomisk tab eller for nogen indirekte eller følgeskade, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, der opstår på nogen måde.

Vores samlede ansvar over for dig med hensyn til alle andre tab, der opstår i forbindelse med kontrakten eller tjenesterne, uanset om det er i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, skal under ingen omstændigheder overstige abonnementsgebyrerne, der er betalt af dig i de tolv måneder forud for datoen for hændelsen, der fører til tabet, skaden eller kravet.

Udover det, der udtrykkeligt er angivet i disse e-handelsvilkår, giver vi ingen repræsentationer, garantier eller forsikringer i forbindelse med produkterne eller tjenesterne. Enhver repræsentation, betingelse eller garanti, der ellers kan være underforstået eller indarbejdet i disse e-handelsvilkår ved lov, almindelig ret eller på anden måde, er udelukket i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Især vil vi ikke være ansvarlige for at sikre, at produkterne er egnede til dine formål.

Hvis vi undlader at overholde disse e-handelsvilkår, er vi ansvarlige for det tab eller den skade, du måtte lide, som er en rimeligt forudsigelig følge af vores brud på disse e-handelsvilkår eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Tab eller skade er forudsigelig, hvis de var en åbenlys følge af vores brud eller hvis de blev overvejet af dig og os på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, der opstår som en sideeffekt af hovedtabet eller skaden og som ikke er forudsigelige af dig og os (såsom tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af mulighed).

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed;
 • svig eller bedragerisk fremstilling;
 • enhver overtrædelse af vilkårene, der er underforstået i lov om levering af varer og tjenesteydelser fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven fra 1987; eller
 • noget andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Begivenheder uden for vores kontrol

Vi vil ikke være ansvarlige eller erstatningspligtige for nogen manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til vilkårene, som skyldes en begivenhed uden for vores rimelige kontrol.

Hvis der opstår en begivenhed uden for vores kontrol, der påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til vilkårene, vil vi:

 • kontakte dig pr. e-mail så hurtigt som muligt for at give dig besked; og
 • vores forpligtelser i henhold til kontrakten vil blive suspenderet, og tiden for opfyldelsen af vores forpligtelser vil blive forlænget i hele begivenheden uden for vores kontrol.

Andre vigtige vilkår

Overdragelse fra os: Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi vil altid underrette dig pr. e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på Sitet, hvis dette sker. Vores brug af dine personlige data er angivet i vores privatlivspolitik.

Overdragelse fra dig: Du må ikke overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, medmindre vi accepterer, at du kan gøre det skriftligt.

Tredjemandsrettigheder: Kontrakten er mellem dig og os. Ingen anden person har ret til at håndhæve nogen af ​​dens vilkår, hverken i henhold til Kontrakts (Tredjemandsrettigheder) 1999 eller på anden måde.

Delbarhed: Hver af afsnittene i disse e-handelsvilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller anden relevant myndighed afgør, at nogen af ​​dem er ulovlige eller ugyldige, vil de resterende afsnit forblive fuldt ud i kraft og effekt.

Ingen afkald: Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder nogen af ​​dine forpligtelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udsætter at gøre det, betyder det ikke, at vi har afstået fra vores rettigheder over for dig, og betyder ikke, at du ikke er forpligtet til at overholde disse forpligtelser. Hvis vi afstår fra en misligholdelse fra dig, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil frafalde enhver senere misligholdelse fra dig.

Jurisdiktion (Forbruger): Hvis du er en forbruger, skal du bemærke, at vilkårene er underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyder, at en kontrakt om et abonnement til adgang til produkter gennem vores Site og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med det, vil være underlagt engelsk og walisisk lov. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion. Hvis du imidlertid er bosiddende i Nordirland, kan du også indlede retssager i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også indlede retssager i Skotland.

Jurisdiktion (Virksomhed): Hvis du er en virksomhed, er vilkårene underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyder, at en kontrakt og enhver tvist eller krav, der opstår i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov. Vi accepterer begge den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Refusionspolitik

30-dages pengene-tilbage-garanti og refusionspolitik

De tests, vi leverer, er til træning og simulering af de faktiske eksamener, du vil stå over for. De er ikke designet til at være de samme som de faktiske tests og krænker ikke nogen ophavsretslov. Vores mål er at give dig eksponering for flere tests og hjælpe dig med at lære færdigheder, som du kan anvende på hvilken som helst test, du står over for. Vilkårene og betingelserne for vores 30-dages pengene-tilbage-garanti gælder kun for individuelle betalende kunder. For at få en refusion skal du indsende en refusionsanmodning inden for 30 dage efter køb af deres pakke.

Husk venligst, at som sælger af en online platform er vi udsat for høje niveauer af misbrug. Vi er glade for at give refusioner, der opfylder følgende krav, men kan ikke give dem under alle omstændigheder. Forhåbentlig forstår du, at vi altid vil forsøge at handle retfærdigt for at sikre, at du er tilfreds med din service, og at vi er i stand til at fortsætte med at betjene dig.

Refusioner vil blive givet i følgende tilfælde:

 • Pakken blev slet ikke brugt. Dette betyder, at der ikke blev taget nogen tests, og du loggede aldrig ind.
 • Der var en teknisk fejl fra vores side, der forhindrede dig i at få adgang til din konto. Hvis vi løser dette inden for 48 timer, vil dette tilfælde ikke være berettiget til en refusion.
 • Der var en betydelig forskel mellem vores tests og de faktiske arbejdsgivertests. Hvis forskellene var betydelige, gives en fuld refusion. Hvis der var forskelle, men de blev ikke anset for betydelige, gives en delvis refusion på 25% - 50%. Betydningen vurderes ud fra de oplysninger, du giver i din refusionsanmodning.

For at beskytte os mod svigagtig aktivitet er vi ikke forpligtet til at give refusioner af grunde, der ligger uden for disse, såsom:

 • Du kan ikke lide platformen
 • Du bestod ikke dine tests
 • Du synes, at spørgsmålene er for svære/lette
 • Du tilmeldte dig ved en fejl